חישובי פנסיה בקרנות פנסיה ותיקות

קרנות הפנסיה הוותיקות המנוהלות בחברת עמיתים הן קרנות פנסיה מסוג קרן זכויות. המשמעות הינה שהפנסיה נקבעת בהתאם למשתנים שונים ולא על בסיס הסכום שנצבר בקרן.

שיטה זו מאפשרת לעמיתים בקרן במצבים שונים לקבל פנסיה הגבוהה מהסכומים שחסכו / תרמו לקרן. זו אחת הסיבות שגם גרמה לקרנות אלו להגיע למצב של גרעון וסגירתם להצטרפות עמיתים חדשים. אולם מי שלא מכיר את התקנון יכול להגיע גם למצב הפוך שבו הפנסיה שיקבל תהיה נמוכה מהסכומים שחסך. על מנת למנוע את המצב ולמצות את החיסכון בקרן , מומלץ לבדוק את מצבך בקרן הפנסיה

לעמיתים בקרנות הפנסיה הוותיקות יש מספר מועדים “רגישים” / נקודות החלטה, אשר קבלת החלטה מושכלת בעיתוי הנכון יכולה להשפיע על צבירת הזכויות העתידיות בקרן הפנסיה, להלן מספר נקודות בזמן בהם מומלץ לבצע בחינה מעמיקה של מצבך בקרן הפנסיה הוותיקה:

 • קבלת החלטה לפרישה מוקדמת.
 • הגעה לוותק של 35 שנים וצבירה של 70% פנסיה.
 • הגעה לגיל פרישה.
 • החלפת מקום עבודה.
 • שינוי או צפי לשינוי שכר בעל משמעות.

ביצוע בדיקות על הקרן וחישובי הפנסיה שנצברה ולרבות הפנסיה החזויה לאחר השינוי עשויה להבהיר את המצב ואף לשפר את מצבו של העמית או למנוע פגישה עתידית בפנסיה.

בדיקת הזכויות בקרן הפנסיה, אמורה להתחיל בבדיקת הנתונים הרשומים בקרן הפנסיה, כמו האם כל ההפקדות רשומות בזכויות העמית, כמו כן הבדיקה אמורה לבחון את הזכויות כיום וכן את תחזית הפנסיה בעתיד ולבצע השוואה וניתוח כדאיות על המשך ההתנהגות בקרן הפנסיה.

שאלות נפוצות אצל בעלי קרנות פנסיה ותיקות

כמה פנסיה יש לי וכמה פנסיה תהיה לי בעת הפרישה?
בעזרת מחשבון ייעודי לקרנות הפנסיה הוותיקות, ייבחנו כל ההפקדות לקרן ותחושב הפנסיה הנוכחית והפנסיה הצפויה בעת הפרישה, כך שהעמית יוכל לדעת מהי הפנסיה שיקבל בעת הפרישה בהתאם להחלטתו להמשיך או להפסיק לחסוך בקרן הפנסיה.

מהם הגורמים המשפיעים על הפנסיה בקרנות הפנסיה הותיקות?
בקרנות הפנסיה הותיקות יש תלות במשתנים רבים שישפעו על הזכויות בעת הפרישה כמו:

 • שינוי השכר האישי – שינויים צפויים בשכר עקב הסכמי עבודה, וותק ודרגה ומה השפעתם על הפנסיה
 • שינוי השכר הממוצע האם השינוי בשכר הממוצע במשק ישפיע על הפנסיה האישית שלי?
 • תוספת וותק בקרן והגדלת וזכויות פנסיה כתוצאה מהמשך הפקדות כיצד ישפעו על הפנסיה?
 • שכר שאינו קבוע ומשתנה בהתאם לחודשים (משכורת י”ג, הבראה, מענקים שנתיים) – כיצד הדבר משפיע על הפנסיה שלי?
 • אינפלציה ועליית מחירים עתידית במשק– האם משפיע על הפנסיה הריאלית שלי?
 • המשך הפקדות מעבר לגיל הפרישה – האם הדבר משפיע על הפנסיה, וכיצד? האם כדאי להמשיך להפקיד לאחר גיל פרישה?
 • אלטרנטיבות לחסכון במקום קרן הפנסיה – מהן האלטרנטיבות לחיסכון בעת הפסקת ההפקדות לקרן הפנסיה?
 • מצב בראותי – האם המצב הבריאותי משפיע על כדאיות המשך ההפקדות בפנסיה?
 • מצב משפחתי (גרוש/ה, אלמן/ה, רווק/ה) – האם המצב המשפחתי משפיע על כדאיות המשך ההפקדות בפנסיה?
 • הפרש הגיל בין בני הזוג – האם משפיע על כדאיות המשך הפקדות בפנסיה?
 • מצב שוק ההון – האם מצב שוק ההון משפיע על כדאיות המשך ההפקדות לקרן הפנסיה?

הבדיקה שנעשית לעמית על בסיס נתוניו האישים, בוחנת את מצבו האישי ומציגה את השיקולים לכל נושא וכדאיות המשך הפקדות בקרן הפנסיה.

השכר שלי צפוי לגדול עקב תוספת ותק או דרגה, האם הדבר ישפיע על הפנסיה?
בקרנות הפנסיה הותיקות קיימת מגבלת גידול בשכר. לכן הבדיקה בוחנת את גובה השכר כיום ביחס למגבלת השכר הקיימת בקרן בהתאם לנתונים האישיים של העמית וכן את השינוי הצפוי. תוצאות הבדיקה יציגו לעמית את מגבלת השכר האישית הקיימת לגביו בקרן הפנסיה וכתוצאה מכך האם כדאי שגידול השכר הצפוי ייעשה בקרן הפנסיה או בחסכון אלטרנטיבי, וכן מהי תהיה ההשפעה על הפנסיה.

אני נמצע בקרן בשיטת 3 שנים אחרונות, האם מבוצעת בדיקה כזו עבורי?
בקרנות בשיטת 3 שנים אחרונות, מבוצע חישוב כפול בהתאם לתקנוני הקרנות, בו מחושב השכר הקובע בשיטת 3 השנים האחרונות והן השכר הקובע בשיטת הממוצעים ואז מבוצע שקלול בהתאם לתקופות השונות לקביעת השכר הקובע לפנסיה וחישוב הפנסיה.

אני נמצע בקרן בשיטת יחסי השכר, האם מבוצעת בדיקה כזו?
בשיטת חישוב הפנסיה של יחסי השכר בוחנים את ההפקדות בכל תקופת החברות ומשווים לשכר הממוצע. לאחר ההשוואה בוחרים את החודשים בעלי היחס הטוב ביותר (עד ל- 420 חודשים) ובהתאם להם נקבע השכר הקובע ומבוצע חישוב הפנסיה.

הגעתי לוותק של 35 שנה בקרן הפנסיה האם כדאי להמשיך להפקיד?
בעת הגעה לוותק המקסימלי בקרן הפנסיה והמשך הפקדות, זכאי העמית למענק שנים עודפות. מענק השנים העודפות הנו נמוך מסכום ההפקדה. הבדיקה המבוצעת בוחנת המשך ההפקדות וקבלת מענק השנים העודפות כדאי כלכלית.

האם המעסיק הפקיד לי כנדרש לאורך השנים?
חוסר בהפקדות או דיווח חלקי וחסר עלול לפגוע בפנסיה של העמית. הבדיקה המבוצעת מאתרת חריגות ומתריעה על כך וזאת לצורך פניה לקרן או למעסיק לבצע תיקון בנתונים ומתן זכויות מלאות.

אילו “בעיות” יכולות להיות בנתונים שלי בקרן?
הבעיות הנפוצות הינן:

 • – חוסר בחודשי הפקדה;
 • – דיווח לקוי של שיעור משרה;
 • – הפקדות בשיעורים שאינם עומדים בתקנון הקרן;
 • – הפקדות שנקלטו באופן שגוי.

נתונים אלו משפיעים על זכויות העמית ונבחנים במהלך הבדיקה לצורך פניה לקרן או למעסיק על מנת לאמת את הנתון החריג וביצוע תיקונים במידת הצורך, וזאת המטרה לקבל את מלא הזכויות להם העמית זכאי.

מחשבון פנסיה לקרנות הוותיקות

בקרנות הפנסיה הוותיקות ישנם משתנים רבים המשפעים הפנסיה, שימוש במחשבון פנסיה ייעודי מאפשר חישוב מדויק של כל משתנה והשפעתו על הפנסיה. החישוב מבוצע למספר מועדים אשר יאפשרו הבנה של השפעת כל משתנה וכיצד למקסם את הפקדות המבוצעות לקרן הפנסיה.

המחשבון מבצע השוואה בן הפנסיה במועד הבדיקה ובמועד שהוגדר כמו גיל הפרישה ומציג את כדאיות המשך ההפקדות לקרן הפנסיה לעומת אלטרנטיבות חסכון אחרות.

נתוני בסיס בהם משתמשים לחישוב הפנסיה

 נתוני העמית : 1. גיל העמית 2. מין 3. מצב משפחתי 4. פער גיל בין בני הזוג

נתוני שכר עתידי: 1. עונתיות הקיימת בשכר 2. תוספות ותק בעיתוי הרלוונטי לעמית 3. תוספות שכר בהתאם להסכם הקיבוצי 4. תוספות שכר אישיות

נתוני עבר : 1. הפקדות העמית לאורך כל התקופות מכל המעסיקים

נתונים חיצוניים:  1. תחזית האינפלציה עד הפרישה 2. תחזית שינוי שכר ממוצע במשק

תוצאות הבדיקה במחשבון, מציגות את הפנסיה בנקודת הזמן שנבדקות, וכן השוואה לחסכון פנסיוני חלופי, תוך הערכה של מספר אפשרויות לתוחלת חיים וריבית עתידית

רצ"ב דוגמאות לתוצאות המתקבלות מהמחשבון

הבדיקה מציגה את הפנסיה במועדים שונים

מצב במועד הבדיקה – מצב זה מייצג את הזכויות שנצברו עד כה ויתקבלו במועד הפרישה, זאת בהנחה שלא יהיו הפקדות עתידיות לקרן הפנסיה הותיקה.

מצב בפרישה – מצב זה מייצג את הפנסיה שתתקבל בגיל פרישה, אם ימשכו ההפקדות לקרן הפנסיה.

הנתונים מציגים גם את השכר הקובע וגם את שיעור הפנסיה שנצברה. סעיפים אלו נבחנים בהמשך על מנת לבחון האם אין חריגה מאחוז הצבירה המקסימלי וכן האם כל השכר נכלל בפנסיה ואינו עובר את התקרה המותרת.

הצגת מצב השוואתי במועדי הבדיקה השונים

 

 

 

בחינת מגבלת שכר קובע

בקרנות הפנסיה הותיקות קיימת מגבלה של גובה השכר המבוטח לפנסיה. מגבלה זו מושפעת מהשכר האישי הממוצע שהיה בשנת 2003 ובעליית שכר רעיונית.

שינויים בשכר האישי, כמו תוספות דרגה, שינוי בתפקיד, שינוי מקום עבודה, יכולים לגרום למצבים בו השכר ממנו מופקדים כספים לקרן הפנסיה איננו מבוטח ומבוצעות הפקדות עודפות.

תכנון גובה ההפקדה יכול לחסוך כסף ולשפר את הפנסיה.

 

בחינת כדאיות המשך הפקדות

הכדאיות הכללית של המשך ההפקדות לקרן הפנסיה, מתחשבת במספר משתנים והם:

 • שכר מבוטח ממנו מבוצעות ההפקדות.
 • שינויים צפויים בשכר (תוספות ותק, הסכמים קיבוציים, תוספת דרגה ועוד...).
 • מצב משפחתי (יש או אין בן/ת זוג).
 • מענק שנים עודפות וסכומו.
 • שינוי בגובה הפנסיה כתוצאה מהמשך ההפקדות

 

 

 

 

מחיר בדיקת זכויות בקרן הותיקה

בדיקת זכויות בקרן ותיקה כוללת סדרת פעולות :

 1. בדיקה של נתוני ההפקדות לאיתור פערים או חוסר בהפקדות
 2. בדיקה של עונתיות בשכר (מועד תשלום תוספות כמו שכר י"ג, הבראה, מענקים וכ"ו) לצורך בניית מבנה שכר עתידי
 3. הזנת תחזית שינוי בשכר הכוללת הן תוספות ותק, תוספות על פי ההסכם הקיבוצי ותוספות אישיות
 4. ביצוע תחזית פנסיה למועד עתידי כמו פרישה או מועד צבירת 70% קצבה
 5. חישוב פנסיה במקרה של הקדמת פרישה
 6. הצגת כדאיות המשך הפקדות לקרן הפנסיה הוותיקה בהתאם לנתונים שונים
 7. הצגת חלופה לחיסכון פנסיוני

תוצאות הבדיקה מוצגות בפגישה אישית ובאמצעות מסמך המציג את הבדיקה ותוצאותיה

עלות הבדיקה הינה 3,200 ש"ח  בתוספת מע"מ